Jeugdregio Hart van Brabant (Gemeente Tilburg met omliggende gemeenten) en hun maatschappelijk partners   

De jeugdregio Hart van Brabant is eind 2014 op zoek gegaan naar een manier om innovatie in de jeugdhulp bottom-up te stimuleren en zo nieuwe oplossingen te vinden voor vraagstukken in het jeugddomein. Denk bijvoorbeeld aan voortijdig schooluitval, jeugdwerkloosheid, prestatiedruk of eenzaamheid.  

We hebben daarvoor samen met jongeren, onderwijs, bedrijven, instellingen en de gemeenten in 2015 het Innovatienetwerk Jeugd opgezet en steeds verder verbeterd. Binnen dat netwerk hebben initiatiefnemers de ruimte om ideeën te pitchen, samen uit te werken en uit te proberen. In mijn rol als procesmanager Innovatieve Jeugdhulp ontwikkelde en coördineerde ik het de leergemeenschap voor de sociaal ondernemers (initiatiefnemers) en gaf mede leiding aan de doorontwikkeling van het Innovatienetwerk en versterking van de positie en de resultaten in de regio. 

Gerealiseerd :Innovatienetwerk gevormd met ca 1000 actieve deelnemers uit de quadruplejongeren/ouders, ondernemers, overheid en onderzoek/onderwijs.  Honderdtal initiatieven verdeeld over verschillende maatschappelijke opgaven opgaven, waarvan ca 25 zich door ontwikkelden tot nieuw aanbod. Methodiek voor Proberen & Leren ontwikkeld en doorgevoerd als basis voor de innovatiestrategie, inclusief trainingen, toolbox en individuele begeleiding. 

(zie ook www.innovatienetwerkjeugd.nl ).