Projectburo voor natúurlijk ondernemen

“Als de mens ook gewoon natuur is …. zijn de principes uit de natuur op ons, en onze samenleving, van toepassing. Bovendien komt er dan miljarden jaren levenservaring beschikbaar voor onze vraagstukken. Die nooit alleen de onze zijn”

 

Vlijt logo illustratie

ONZE WERKWIJZE

Natúurlijk Ondernemen geeft drie keer invulling aan de werkwijze van Vlijt:

1. Urgente vraagstukken als vertrekpunt:
Natúurlijk moet er nu wat gebeuren!

2. Samen duurzame oplossingen creëren:
Doe het op natúurlijke wijze!

3. Persoonlijk leiderschap versterken:
jouw natúurlijke interesse en talenten zijn de motor!
Schermafbeelding 2021-11-30 om 12.10.20

De mens is natuur..

De natuur is circulair en divers, houdt ruimte voor het onverwachte. Is dynamisch, continu in beweging. En altijd bezig met het creëren van condities voor het leven zelf. Condities & initiatief gaan hand in hand zonder ooit in evenwicht te zijn.

Dat vind je terug in
onze werkwijze

We werken opgavegestuurd. Die opgave (her)formuleren we samen met betrokkenen. En we bepalen met elkaar oplossingsrichtingen, hoe we die gaan verkennen, en wie welke rol daarin heeft. Condities creëren, of concrete initiatieven ontwikkelen? 

Schermafbeelding 2021-11-30 om 12.11.04

en dit brengen we
samen in communities

Dit zijn leer-werkgemeenschappen. Met soms de nadruk vooral op werk, soms op leren, en liefst met een goede balans ertussen. In alle stappen die we begeleiden zorgen we dat ecologische en biologische expertise beschikbaar is om verrassende inzchten én duurzame oplossingen te waarborgen  

Projecten

Dit zijn de projecten van Vlijt